Anunt privind inchirierea prin licitatie publica a terenurilor extravilane cu destinatie agricola in suprafata de 492.171 mp aflate in rezerva Comunei Valcele, Jud.Olt